Sa pagdating ng

Sa tuwing patutulugin ni ken si barbie, pipindutin mo ang button sa dibdib ko at boses ko ang magsasabing “Goodnight” Sasagot naman si barbie ng “Sweet Dreams” gamit pa rin ang boses ko.

Ilang araw, buwan ang lumipas, ang sarap ng mga ala-alang magkasama tayo.► Chapter 2 – 6TH BIRTHDAY Birthday mo nuon, sinama ka ng tatay mong mamasyal dahil nagpadala ang mama mong nasa Qatar ng remittance para makabili ka ng regalong gusto mo sa birthday mo. Binuhat mo ako at pinindot mo ang button sa dibdib ko at natuwa ka sa maganda kong boses. Habang papunta tayo sa counter, hindi mo na ako binitawan, akap mo pa rin ako hanggang sa magpunta tayo sa Mc Donalds para kumain ng tatay mo.Duon pa lang panatag na agad ako dahil alam kong mapapaligaya kita bilang manika mo.► Chapter 4 – MAGANDANG BALITA Tuwang tuwa ka sa ibinalita sa ito ng tatay mo dahil sa susunod na buwan ay uuwi ang mama mo mula sa Qatar para magbakasyon at para na rin makasama ka sa 7th birthday mo.

Tuwing sabado at linggo ng umaga, isinasama mo ako sa labas at titingala ka sa langit na parang sabik na sabik ka sa pagdating ng mama mo.Tumilapon ako at tumama ang likod ko na naging dahilan ng pagkalas ng mga baterya sa lalagyan at masira ito.

kemt-zgr.ru

15 Comments

  1. Pingback:

  2. eric   •  

    You can also simply listen to content without having to subscribe.

  3. eric   •  

    Still, dating varies considerably by nation, custom, religious upbringing, technology, and social class, and important exceptions with regards to individual freedoms remain as many countries today still practice arranged marriages, request dowries, and forbid same-sex pairings.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>